top of page

整型外科

精緻立體五官

        雙眼皮. 眼袋. 隆鼻. 自體脂肪移植(補臉).下巴 .酒窩. 臉部拉皮

性感身體曲線

        隆乳、抽脂體雕. 身體拉皮. 私密處整形.

bottom of page